+420 739 474 232 [email protected]

Menu
 • Představujeme Vám CREPEX
  Ochrana povrchu kovů, železa, oceli, hliníku, zinku, mědi atd.
  Image 1
  PATENTOVÁNO
  Image 2
  30 LET VÝVOJE
  Image 3
  DLOUHÁ ŽIVOTNOST
 • Image 1
  STABILIZACE KOROZE
  PREVENCE
 • Revoluční technologie CREPEX
  Vhodné pro průmyslové využití
  Image 2
  Image 3
  Image 7
  Image 10

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

prohlédněte si příklady použití v různých odvětvích

CERTIFIKACE

certifikace z výzkumného ústavu

DOKUMENTY

průvodní dokumenty k produktu CREPEX

Revoluční produkt CREPEX...

CREPEX – nátěrová hmota zastavující tvorbu rzi na základě chemické reakce, která probíhá pod nátěrovým filmem za tvorby antikorozního pigmentu pevně zakotveného v podkladu.

 

Partneři

Antikorozní nátěr C R E P E X

Ochrana na 15 a více let

Pasivační a stabilizační nátěr CREPEX je založen na chemické reakci v průběhu které se vytvoří pevná vazba s ošetřovaným povrchem. Tímto spojením vznikne kompaktní materiál poskytující ochranu proti tvorbě rzi a stabilizaci již probíhajícího procesu koroze, testovanou certifikovanými výzkumnými ústavy.

Ošetří již zkorodovaný i korozí nepoškozený materiál

CREPEX lze použít jak na nový, čistý povrch (železo, ocel, hliník, měď, zinek, bronz a pod.), tak na povrch již zkorodovaný, včetně patinujících ocelí Atmofix a Cor-Ten, kde je schopen díky probíhající chemické reakci a nadbytku účinné složky v sobě, korozi pasivovat, stabilizovat a zabránit tak vzniku i šíření koroze po mechanickém poškození povrchu.

Aplikace

CREPEX díky svému chemickému sloučení s podkladem poskytuje výjimečné podmínky zvyšující přilnavost všech běžně dostupných vrchních nátěrů, včetně nanášení a následného vypalování práškových barev apod. Aplikaci CREPEX lze provádět stříkáním, nanášením štětcem, nebo máčením.

Vydatnost a doba zasychání

1l nátěru CREPEX pokryje plochu 8-12 m2, nátěrem o síle 10-40 um, dle způsobu aplikace. Doporučená doba schnutí při teplotě nad 5°C je 24 hodin. Při vyšší teplotě okolí, nebo použitím sušícího zařízení může být tato doba zkrácena až na cca 20-40 minut.

Certifikace

Nátěrový systém CREPEX byl výzkumným ústavem SYNPO a.s. testován pro stupně prostředí korozní agresivity C3 a C4. V testech splnil vybrané požadavky předpisů po 480 h expozice v neutrální solné mlze, která odpovídá životnosti 15 a více let.

Váha, spotřeba barev, statika

Aplikací nátěru CREPEX vznikne na povrchu film o síle 10-40 um (dle způsobu aplikace), který se při schnutí, v průběhu chemické reakce molekulárně sloučí s povrchem a který se uzavře vrchní krycí barvou dle požadavků a potřeb. Finální nátěrový systém proto může být mnohem tenčí, jeho váha nižší, čímž se snižuje spotřeba nátěrových materiálů, konstrukce jsou méně zatěžovány a staticky stabilnější. V případě potřeby dosažení silnějšího nátěrového filmu, dle požadavků současně platných norem, může být nátěr CREPEX nanášen opakovaně až do požadované tloušťky a následně jako komplexní nátěrový systém uzavřen vrchní barvou dle individuálních požadavků.

Flexibilita a odolnost vůči mechanickému poškození

Při ohybu nebo částečném natažení ošetřeného povrchu nedochází k narušení a praskání povrchové úpravy, jako u běžných barev. Při částečném mechanickém poškození ošetřeného povrchu je ošetřený povrch, z důvodu nadbytku účinných složek v sobě, toto poškození schopen do určitého rozsahu ošetřit sám. V žádném případě však nedochází ke vzniku koroze v okolí poškození a podkorodování, šířícímu se od oblasti poškození tak, jako k tomu dochází u ošetření na bázi přilnavosti a molekulární soudržnosti povrchů (adheze a koheze) vytvořených barvou, žárovým anebo galvanickým zinkováním. Předmětné poškození lze jednoduše v místě poškození, následnou aplikací nátěru CREPEX a použitého vrchního nátěru, opětovně ošetřit. Při testování povrchu ošetřeného nátěrem CREPEX povrch dlouho odolával tryskání abrazivem pod vysokým tlakem (pískování).

Tepelná odolnost

Nátěr je tepelně odolný do 300°C. Při aplikaci komaxitu, která probíhá vypalováním při teplotě 200°C nátěr CREPEX zachovává všechny své ochranné vlastnosti a zabezpečuje výbornou přilnavost práškových barev i v dosud problémových místech, jako jsou sváry, rohy a hrany ošetřovaných povrchů.

Atmofix, Corten

Při ošetřování již zkorodovaných konstrukcí, vyrobených z patinujících ocelí Corten a Atmofix, je možné provádět aplikaci bez nutnosti jejich rozebírání a odvozu do zinkovny, tzn. bez přerušení jejich provozu.

  

 

Doprava

CREPEX je expedován v PE obalech (200 l). Vzorky v individuálním balení dle potřeby. Produkt CREPEX není nebezpečnou látkou dle norem ADR a jeho přeprava nepodléhá povinnostem přepravy dle těchto norem.