+420 739 474 232 [email protected]

Menu

CERTIFIKACE

Výzkumný ústav SYNPO, akciová společnost.

Zhodnocení výsledků testů

Výzkumný ústav SYNPO a.s. Pardubice, oddělení hodnocení a zkoušení, posoudil očekávánou životnost nátěrových systémů v podmínkách venkovní expozice a v přiložených certifikátech potvrdil vysokou životnost běžně dostupných vrchních barev, nanesených na antikorozní nátěr CREPEX nebo CREPEX UV, na 15 a více let, v prostředí korozní agresivity C3 a C4. Po odtrhových a mřížkových zkouškách provedených testů zůstal nátěr CREPEX a CREPEX UV na testovaných površích dále neporušen.

Na vzorcích poskytnutých výzkumnému ústavu SYNPO byla aplikace nátěru CREPEX nebo CREPEX UV přikryta různými volně dostupnými krycími barvami. V současnosti připravujeme další testy, pro které budou zkoušeny nejvhodnější krycí, barvy pro jednotlivé specifické účely, dle potřeb odběratelů z různých odvětví a které budou společně s nátěrovou hmotou CREPEX nebo CREPEX UV tvořit optimální nátěrový systém, pro vybrané aplikace a druhy materiálů (železo, ocel, hliník, zinek, měď atd.)

Výrobce vybrané krycí barvy může být rovněž uveden v certifikátu životnosti nátěrového systému, který jako jediný na světě poskytuje výše popsanou antikorozní ochranu a proto je zvažováno i vypsání celosvětového výběrového řízení.

Výzkumný ústav SYNPO, akciová společnost - Pardubice

CREPEX® UV

Protokol o zkoušce 370/089, CREPEX® UV s vrchní barvou TEMADUR 10

Stáhnout pdf Download pdf (EN)

Hodnocení očekávané životnosti dvouvrstvého nátěrového systému CREPEX® UV a TEMADUR® 10, na oceli ve venkovním prostředí podle požadavků ČSN ISO 12944-6.

Stáhnout pdf Download pdf (EN)

CREPEX®

Stanovení odolnosti v solné mlze. Vyhodnocení poškození povlaků. Stanovení tloušťky nátěru.

Stáhnout pdf

Stanovení tloušťky nátěrů.         Odtrhová zkouška přilnavosti. Mřížková zkouška.

Stáhnout pdf

Posouzení očekávané životnosti nátěrového systému CREPEX 3 v podmínkách venkovní expozice.

Stáhnout pdf