Menu

+420 739 474 232 [email protected]

Menu

produkt

vlastnosti a specifikace

Historie a vznik produktu:...

Původní produkt byl vyvíjen již v sedmdesátých letech za použití tehdy dostupných organických pryskyřic v organických rozpouštědlech. Vzhledem k tomu, že reakce probíhá pouze ve vodném prostředí, vytvořené vodouředitelné disperze z těchto surovin byly nestálé a nezajišťovaly průběh reakce, byl vývoj přerušen.
Další vývoj produktu pokračoval po revoluci zkoušením vhodné vodouředitelné disperze, která by zaručovala průběh chemické reakce pod povrchem nátěrového filmu.

Prvotní zkoušky v letech 1992 až 1998 byly prováděny ve Výzkumném ústavu nátěrových hmot se Státní zkušebnou (později firmou Lavis a.s.).

Paralelně byla antikorozní problematika na bázi vodouředitelných disperzí konzultována na Vysoké škole chemické v Pardubicích pod vedením Doc. Ing. Petr Kalendy.

V roce 2014 byl dokončen vývoj disperze zajišťující bezproblémový průběh chemické reakce, zaregistrován patent na složení nátěrového systému, technologický postup výroby, užitný vzor a ochranná známka. V současnosti je produkt uváděn na trh.

 

Přínos při využití v oblastech...

Výroba kovových konstrukcí budov, hal a mostů100%

Železobetonové stavby 100%

Stavebnictví (přísada do betonu) 100%

Automobilový průmysl 100%

Železnice, letecký a lodní průmysl 100%

Kontejnerová doprava 100%

Přenosová energetická soustava (vysokonapěťové stožáry) 100%

Spojovací materiály a pod. 100%

CREPEX – nátěrová hmota zastavující tvorbu rzi na základě chemické reakce, která probíhá i pod nátěrovým filmem za tvorby antikorozního pigmentu pevně zakotveného v podkladu, čímž dochází k pasivaci jeho povrchu. Tímto spojením vznikne kompaktní materiál poskytující ochranu proti tvorbě rzi a stabilizaci již probíhajícího procesu koroze, testovanou certifikovanými výzkumnými ústavy.

Nátěrová hmota je schopná zastavit už rozběhnutý proces koroze přímo na korozí poškozeném povrchu. V kombinaci s kvalitní vrchní barvou se životnost ošetřeného povrchu může prodloužit několikanásobně. Výrobek Crepex šetří a zlepšuje životní prostředí zejména v energetických a materiálových nákladech na výrobu a údržbu povrchů kovovů. (např. náhrada galvanizačních procesů, antikorózní ochrana před aplikací práškových barev a pod.)

V současné době probíhá testování a výběr nových komponentů a aditiv k výrobě produktu k zabezpečení aplikačních a ochranných vlastností produktu dle individuálních požadavků odběratelů z různých odvětví. Cena dle takto specificky upraveného a navrženého nátěrového systému bude vzhledem k různým individuálním úpravám vždy aktualizována stanovena individuálně.

V spolupráci s odběrateli z různých odvětví můžeme navrhnout ucelený nátěrový systém pro jednotlivé specifické účely, dle jejich požadavků a navrhnout optimální nátěrový systém, pro vybrané aplikace a druhy materiálů (železo, ocel, hliník, zinek, měď atd.)

Antikorozní nátěr CREPEX® po jeho aplikaci samostatně bez přikrytí vrchní barvou do určité míry zamezuje tvorbě a rozšiřování rzi, ale nezabraňuje negativnímu působení slunečného a UV záření na ošetřené ploše. Bez následného přikrytí ošetřovaného materiálu vrchní barvou anebo jinou ochranní vrstvou, je materiál například při transportu vystaven slunečnímu nebo UV záření, které za přítomnosti vody a vlhka např. na lodích, automobilech apod. vytváří podmínky pro vznik koroze.

CREPEX® UV

Současný výzkum vzniku koroze konstatuje nestabilitu atomu železa, kde již pouhé působení slunečního a UV záření dokáže zabezpečit podmínky při kterých za přítomností vody a malého množství vlhka dochází u molekuly železa ke vzniku koroze (oxidy železa – rzi). Tyto rizika odstraňuje další nově patentovaná antikorozní nátěrová hmota s obchodním názvem CREPEX® UV na bázi styren-akrylátové syntetické nebo vodou ředitelné pryskyřice. Nátěr CREPEX® UV obsahuje účinné stabilizátory blokující působení slunečního nebo UV záření za přítomnosti antikorozních pigmentů i bez následného přikrytí vrchní barvou nebo jinou ochrannou vrstvou. Tuto antikorozní nátěrovou hmotu jakožto pasivační nátěr je možno aplikovat jak na zkorodované, tak na nezkorodované kovové povrchy, jako je např. železo, ocel, hliník, zinek apod. a to se stejnou účinností. Její zásluhou dochází k pasivaci povrchu, k odrazu a změně frekvence záření. Tímto u zkorodovaných povrhů zabezpečuje jejich stabilizaci. U nezkorodovaných povrhů zabraňuje vzniku a následně možnému rozšiřování koroze. Malé množství aktivní složky (dichromanu), katalyzátorů a ostatních aditiv zabraňuje nežádoucímu působení záření, pasivuje povrch a zamezuje tvorbě rzi i pod povrchem nátěrového filmu. Další výhodou uváděného řešení je, že síla nátěrového filmu se pohybuje mezi 10 až 40 um, což výrazně snižuje váhu naneseného ochranného filmu, tím i celkovou hmotnost nátěru velkých konstrukcí a nedochází tak k výraznému navyšování jejích celkové hmotnosti a snižování statické nosnosti.
CREPEX® UV je novou revoluční ochranou kovových povrchů, vhodnou na ochranu při přepravě na místo určení, kde po montáži nebo kompletizaci přepravovaných kovových komponentů jako jsou např. nosníky, mosty, konstrukce budov, karoserie a podvozky automobilů, potrubí, zábradlí, povrchy lodí apod. budou na jejich povrchy aplikovány závěrečné povrchové a designové úpravy.

Kombinace nátěrové hmoty s obchodním názvem CREPEX® UV s vrchní barvou TEMADUR® 10 (s tužidlem 7590) od finského výrobce TIKKURILA® byla testována v prostřední vysoké korozní agresivity C4.

Testy potvrdili vysokou životnost zkoušeného nátěrového systému na období nad 15 roků a jeho dlouhodobou antikorozní účinnost v prostředí klasifikovaném stupněm korozivity atmosféry C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 a jsou přiloženy pod záložkou "CERTIFIKACE" v menu domovské stránky www.crepex.eu.

 

Partneři